Статистика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Актуарна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчна криптографія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Асимптотичні методи дослідження економ.-мат. моделей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вейвлет-аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані задачі прикладної статистики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи труд. права та підпр. діял”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дескриптивна статистика багатовимірних даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні моделі математичної економіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика і комбінаторний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретні ймовірносні простори”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мат. аналіз функції багатьох змінних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мат. аналіз функції однієї змінної”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні моделі макроекономіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи мікроекономіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи ризикового страхування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи страхування життя”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи економічних обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мова програмування C_C++”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Нелінійний аналіз та його статистичні застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Планування вибіркових обстежень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Планування вибіркових обстежень 2”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні статистичні методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Регресійний аналіз та асимптотична статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння в частинних похідних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння мат. фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Страхування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія вибору та прийняття рішень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія міри та інтеграла”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія операторів та інтегральні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія фінансів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Якісна теорія диф. рівнянь в економ. моделях”

Робоча програма навчальної дисципліни “Часові ряди”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансово-бюджетна система України”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і маркетинг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Оптимальні статистичні рішення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Оптимізаційні задачі у статистиці”

Робоча програма навчальної практики з методів економічних обчислень

Робоча програма навчальної практики із сучасних інформаційних систем і технологій

Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія чисел та криптографія”