Математика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична логіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія операторів та інтегральні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія та топологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка динаміка та аналітична механіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз функції однієї змінної”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз функції багатьох змінних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія міри та інтеграла”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Обєктно-орієнтоване програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Якісні й асимптотичні методи теорії диференціальних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання теорії динамічних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Геометрія динамічних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні математичні моделі. Науковий семінар з диференціальних рівнянь, динамічних систем та математичних моделей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделі регресії з похибками вимірювання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Конструктивна теорія функцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи асимптотичного аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наближені розв’язки операторних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія сплайнів та комп’ютерна візуалізація”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні структури”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні основи криптографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія груп”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія обчислюваності. Алгоритми і структури даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комбінаторні методи в теорії ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи теорії ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи математичної статистики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія випадкових процесів. Науковий семінар зі стохастичного аналізу для студентів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритмічні та комп’ютерні методи в топології та теорії динамічних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комбінаторний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Спектральна теорія операторів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання випадкових величин і процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Системи управління базами даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Системне програмування та цифрова обробка інформації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка статистичних даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка: статика, кінематика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до теоретичної механіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні методи в економіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вейвлет аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Простори Соболєва та узагальнені розв’язки задач математиної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сплайни та їх застосування у прикладних задачах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Історія математики”

Робоча програма “Педагогічна практика”

Робоча програма навчальної практики “З інформаційних систем і технологій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія інформації і кодування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика в загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної практики “З методів обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і маркетинг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи економічних обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Етика та естетика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна візуалізація та елементи комп’ютерної графіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка”

 

Математика (заочна форма)

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія та топологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична логіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз функції багатьох змінних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз функції однієї змінної”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка динаміка та аналітична механіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія міри та інтеграла”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія операторів та інтегральні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз”