Математика та викладання математичних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні основи криптографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні структури”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бізнес-кейси для управління проектами та завданнями”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Візуалізація даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання елементарної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Геометрія і комп’ютерна побудова графіків 2D,3D”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія та топологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння та їх застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи геометрії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи з елементарної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економетрика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна та педагогічна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова-І”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова-ІІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформатика в закладах ЗСО та методика її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інтерактивні ділові бізнес-ігри”

Робоча програма навчальної дисципліни “Історія математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна візуалізація та елементи комп’ютерної графіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика в закладах ЗСО та методика її викладання-ІІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні методи в економіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз-І”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз-ІІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики і елементи функціонального аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мови програмування”

Робоча програма навчальної практики “Навчальна практика з методів організації роботи вчителя”

Робоча програма навчальної дисципліни “Олімпіадні задачі зі шкільної інформатики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація науково-дослідної роботи школярів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика з виготовлення та використання засобів наочності з математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні програми”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Семінар з навичок ефективної презентації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стандарти шкільної освіти (за предметною спеціалізацією)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасне програмне забезпечення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія інформації і кодування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українознавчі студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Цифрові освітні ресурси”

Робоча програма “Педагогічної практики”

 

Робочі програми за редакцією 2023 року:

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання елементарної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія та топологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння та їх застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна та педагогічна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова-I”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз-I”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз-II”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики і елементи функціонального аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мови програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Навчальна практика з методів організації роботи вчителя”

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація науково-дослідної роботи школярів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогічна практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні програми”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасне програмне забезпечення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українознавчі студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні основи криптографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні структури”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бізнес кейси для управління проектами та завданнями”

Робоча програма навчальної дисципліни “Візуалізація даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Геометрія і комп’терна побудова графіків 2D,3D”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи геометрії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Додаткові розділи елементарної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економетрика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова-ІІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інтерактивні ділові бізнес-ігри”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформатика в закладах середньої освіти та мет її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Історія матемематики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Компютерна візуалізація та елем комп графіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні методи в економіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Матем в закладах сер освіти та методика її виклад-ІІ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Олімпіадні задачі зі шкільної інформатики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Олімпіадні задачі зі шкільної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика з виготовлення та використання засобів наочності з матем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Семінар з навичок ефективної презентації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія інформації та кодування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Цифрові освітні ресурси”