Мехматівські читання

 
Шановні друзі,

продовжується весняну сесію наукового семінару Мехматівські читання. Засідання семінару відбуватимуться з періодичністю двічі на місяць. Початок о 14.15, ауд. 22.
 
Дати подальших засідань:

23.02.24, 01.03.24, 15.03.24, 29.03.24, 12.04.24, 26.04.24, 10.05.24, 24.05.24.

Керівники семінару:
член-кор. І.Шевчук, член-кор. Я.Жук, проф. О.Безущак, проф. О.Капустян, проф. О.Лимарченко, проф. Ю.Мішура, проф. А.Петравчук, проф. О.Станжицький, вчений секретар О.Курилко, технічний секретар Дар’я Іванова.


Запрошуємо усіх бажаючих!

Засідання 23 лютого та 01 березня 2024 року присвячені пам’яті академіка Миколи Олексійовича Перестюка.
Доповідачі:
01 березня 2024 року:
Олександр Курилко, Спеціальні періодичні точки течії Стокса в прямокутній порожнині,
Анна Сукретна, Наближена стабілізація для слабко нелінійної параболічної крайової задачі Юрій,
Юрій Ловейкін, Наближений усереднений обмежений синтез для параболічного процесу з двома точками переключення: теоретичне обґрунтування та обчислювальний експеримент,
Олег Перегуда, Інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь,
Фарход Асроров, Обмежені розв’язки неоднорідних лінійних систем з імпульсною дією,
Марина Грисенко, Математичні моделі реальних економічних та соціальних процесів.
23 лютого 2024 року:
Ігор Парасюк, Розвиток імпульсних систем у роботах академіка М.О. Перестюка,
Олексій Капустян, Глобальні атрактори евлолюційних систем без єдиності та імпульсних систем,
Ніна Касімова, Задача оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності: існування розв’язку.

Засідання 2 лютого 2024 року присвячене 110-річчю від дня народження засновника кафедри алгебри і комп’ютерної математики професора Льва Аркадійовича Калужніна.
Доповідачі:
Євген Бондаренко, Проблема слів малої складності,
Віктор Журавльов, Мінімальні черепичні порядки,
Олександра Десятерик, Ізоморфність сендвіч напівгруп.  
Олександр Ганюшкін, Життя і наукова діяльність Л.А.Калужніна.
 
Засідання 19 січня 2024 року.
 
Доповідачі:
Ярослав Жук, Радіаційні сили акустичного поля в рідині з включеннями;
Григоій Зражевський, Моделювання активного елементу адаптивної оптичної системи;
Микола Мельниченко, ТВА;
Ігор Улітко, Падіння та відбиття дисперсійних за Коріолісом гармонічних хвиль на
поверхні пружного півпростору.
 
20 жовтня 2023 року розпочалася осіння сесія наукового семінару Мехматівські читання.
 
Перше засідання, 20 жовтня 2023 року.
Доповідачі:
О.Безущак, Локально матричні алгебри, 14.15-14.45;
А.Ловейкін, Системи Винера-Гопфа в плоских задачах теорії пружності, 14.45-15.05;
І.Гап’як, Еволюційні рівняння для системи пружних куль, 15.05-15.25.

 Друге засідання, 03 листопада 2023 року.
Доповідачі:
А.Чайковський, Про деякі умови для других модулів неперервності, 14.15-14.45;
О.Курченко, Одне узагальнення теореми Коші для диференційовних функцій кількох змінних, 14.45-15.15;
О.Нестеренко, Про модулі неперервності вищих порядків, породжені напівгрупою операторів, 15.15-15.35.

Третє засідання, 17 листопада 2023 року.
Доповідачі:
Р. Ямненко, Субгаусівські процеси накопичення,  14.15-14.45;
В. Мірошниченко, Регресійний аналіз нелінійної регресійної суміші зі змінними концентраціями, 14.45-15.05;
В. Зубченко, Дослiдження динамiки інструменту своп процентної ставки із використанням методів машинного навчання, 15.05-15.25.

Четверте засідання, 1 грудня 2023 року.
Доповідачі:
В. Голомозий, Використання методу склеювання для дослідження стійкості неоднорідних ланцюгів (за матеріалами докторської дисертації),  14.15-14.45;
К. Ральченко, Оцінювання параметрів змішаного дробового броунівського руху, 14.45-15.15.

П’яте засідання, 15 грудня 2023 року (пам’яті Г.Л. Кулініча).
Доповідачі:
С. Кушніренко, Про асимптотичний аналіз нестійких розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у творчому доробку Григорія Логвиновича Кулініча,  14.15-14.45;
О. Борисенко, Довгострокова поведінка стохастичних моделей популяційної динаміки із стрибками, 14.45-15.05;
О. Станжицький, Стохастичні функціонально-диференціальні рівняння нейтрального типу у нескінченновимірних просторах, 15.05-15.35.

Шосте, завершальне, засідання осінньої серії мехматівських читань, 29 грудня 2023 року

Доповідачі:
А. Петравчук, Централізатори диференціювань кілець многочленів, 14.15-14.45;
А. Олійник, Експоненціювання, p-автомати та HNN-розширення вільних абелевих груп, 14.45-15.15;
Є. Кочубінська, Про моногенні вільні інверсні напівгрупи, 15.15-15.35.