Прикладна та теоретична статистика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика фінансів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стохастичний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та статистики в закладах вищої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Computer statistics / Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичні методи у ризиковому страхуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дослідження операцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи в статистиці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибіркові обстеження”

Робоча програма навчальної дисципліни “Переддипломна виробнича практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Негладкий аналіз й оптимізація”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Mathematical methods for macroeconomic theory, risk management, and project management / Математичні методи макроекономічної теорії, ризик-менеджменту та проджект-менеджменту”

Робоча програма навчальної дисципліни “Кваліфікаційна робота”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Курсова робота”

Робоча програма навчальної дисципліни “Асистентська практика”