Прикладна та теоретична статистика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Computer statistіcs / Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Mathematical methods for macroeconomic theory, risk management, and project management Математичні методи макроекономічної теорії, ризик-менеджменту та проджект-менеджменту”

Робоча програма навчальної дисципліни ”Актуарне резервування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Асистентська практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибіркові обстеження”

Робоча програма навчальної дисципліни “Випадкові процеси у фінансах та страхуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні моделі математичної економіки, теорія диференціальних включень та задачі рівноважного ціноутворення. Нелінійний та многозначний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дослідження операцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Елементи теорії ігор і теорія економічної рівноваги”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

“Курсова робота”

Робоча програма навчальної дисципліни “Макроекономічні моделі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика фінансів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи страхування життя”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та статистики в закладах вищої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделі виживання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наближені та асимптотичні методи в статистиці та фінансовій математиці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар зі статистики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар зі статистики випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з оптимального керування економікою”

Робоча програма навчальної дисципліни “Негладкий аналіз й оптимізація”

Робоча програма навчальної дисципліни “Непараметрична статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача”

Робоча програма “Переддипломної виробничої практики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна теорія випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Регресійний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистика випадкових процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичні алгоритми навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Статистичні методи у ризиковому страхуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стохастичне моделювання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стохастичний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Стохастичні диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Часові ряди”

Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельні методи у статистиці”

“Кваліфікаційна робота”