Комп’ютерна механіка

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка: динаміка, аналітична механіка, механіка та прикладні задачі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційне числення та теорія оптимального керування механічних систем і процесів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія та основи тензорного аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія функцій комплексної змінної”

Робоча програма навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи механіки суцільних середовищ

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія пружності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Класичні задачі теорії пружності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні інтегровні системи комп’ютерної механіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерний аналіз міцності конструкцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка: статика, кінематика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра й аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Багатовимірний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Мова програмування С++”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми і структури даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Конкретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи опору матеріалів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Коливання та стійкість механічних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лабораторний практикум з комп’ютерної математики”