Комп’ютерна математика

Робоча програма навчальної дисципліни “Computability Theory”

Робоча програма навчальної дисципліни “Computer statistics”

Робоча програма навчальної дисципліни “Project management”

Робоча програма навчальної дисципліни “Research seminar”

Робоча програма навчальної дисципліни “Soft сomputing”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчна геометрія та її застосування в криптографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика фінансів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи захисту інформації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Переддипломна виробнича практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія наближень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Шаблони проєктування програмного забезпечення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Blockchain technologies”

Робоча програма навчальної дисципліни “Computer algebra systems”

Робоча програма навчальної дисципліни “Cryptographic protocols”

Робоча програма навчальної дисципліни “Data streaming processing”

Робоча програма навчальної дисципліни “Deep learning”

Робоча програма навчальної дисципліни “High performance computing”

Робоча програма навчальної дисципліни “Natural language processing”

Робоча програма навчальної дисципліни “Spline-functions and their applications”

Робоча програма “Асистентська практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Виробнича практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та статистики у закладах вищої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики у закладах вищої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача”

Робоча програма навчальної дисципліни “Процеси ризику та задачі страхової математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія графів та її застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональне програмування”