Математика (Середня освіта)

Робоча програма навчальної дисципліни “Асистентська практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційно-комунікаційні технології та їх ззастосування в процесі навчання математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія викладання математики в закладах вищої освіти I”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія викладання математики в закладах вищої освіти II”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія організації, проведення та оцінювання математичних олімпіад та турнірів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з елементами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Організація наукової роботи здобувачів освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Переддипломна виробнича практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Проєктування та управління освітнім процесом”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Studies in Applied Mathematics”

Робоча програма навчальної дисципліни “Studies in Mathematics”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні платформи організації освітнього процесу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерно орієнтовані підходи навчання математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичне моделювання_теорія та практичні застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія викладання математики у закладах загальної середньої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з прикладної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка середньої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практикум з застосування інформаційних технологій при організації позааудиторного освітнього процесу з навчання математики в закладах загальної середньої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практикум з застосування інформаційних технологій при організації позааудиторного освітнього процесу з навчання математики в закладах вищої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практикум з прикладного математичного моделювання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практичне застосування інтегровних інформаційних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Проєктування та реалізація освітнього процесу на основі сучасних інформаційних технологій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія середньої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні методи обробки інформації”