Вступникам-2022 на навчання за ОР “магістр”

У 2022-2023 навчальному році механіко-математичний факультет буде здійснювати підготовку фахівців освітнього рівня “магістр” (1 рік 9 місяців – денна форма) за такими спеціальностями (освітніми програмами):

  • 111 Математика (освітня програма «Математика») , денна форма навчання
  • 111 Математика (освітня програма «Актуарна та фінансова математика»), денна форма навчання
  • 111 Математика (освітня програма «Комп’ютерна математика»), денна форма навчання
  • 112 Статистика (освітня програма « Прикладна та теоретична статистика  »), денна форма навчання
  • 014.04 Середня освіта (Математика) (освітня програма «Математика» ), денна форма навчання