Комп’ютерна механіка

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Моделі і методи дослідження фізично нелінійних середовищ”

Робоча програма навчальної дисципліни “Обчислювальні та аналітичні методи в гідромеханіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дослідження операцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та механіки у вищих навчальних закладах”

Робоча програма “Асистентської практики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Елементи теорії апроксимації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні питання термомеханіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична динаміка багатокомпонентних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні методи комп’ютерного аналізу граничних задач”

Робоча програма навчальної дисципліни “Некласичні математичні моделі механіки деформівного твердого тіла”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання в сучасній континуальній механіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Варіаційні методи в обчислювальній механіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладний векторний аналіз у задачах механіки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання в механіці”

Робоча програма “Переддипломної виробничої практики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналiтично-чисельне моделювання механiчних систем i процесiв”

Робоча програма навчальної дисципліни “Cучаснi методи обробки iнформацiї”

Робоча програма навчальної дисципліни “Чисельнi методи теорiї нелiнiйних коливань”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорiя фракталiв”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорiя сенсорiв та актюаторiв”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологiя вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладний системний аналiз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладнi методи розрахункiв на мiцнiсть елементiв конструкцiй”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практичне застосування баз даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практичне застосування iнтегровних iнформацiйних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогiка вищої школи та педагогiчна майстернiсть викладача”

Робоча програма навчальної дисципліни “Обчислювальна механiка руйнування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наномеханiка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи комп’ютерного аналiзу динамiчних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичнi моделi спряжених електропружних динамiчних процесiв”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделюваня в задачах розсiювання пружних хвиль”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання руху рiдини у резервуарах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання поширення пружних хвиль”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання в задачах випромiнення пружних хвиль”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне дослiдження полiв у хвилеводних структурах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Векторнi розвинення в задачах механiки”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи обчислювальної гiдродинамiки та теплообмiну”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні задачі теорії оптимізації механічних систем”