Спеціальності

Щороку студентами 1 курсу бакалаврату та 1 року навчання магістратури механiко-математичного факультету стають 150 – 170  найбiльш пiдготовлених абiтурiєнтiв.

Враховуючи потреби сучасного ринку праці в висококваліфікованих спеціалістах з грунтовною математичною підготовкою, факультет здійснює набір вступників за освітнім рівнем “Бакалавр”  за оновленими освітніми програмами:

спецiальність “Математика”, освітні програми

спецiальність “Статистика”, освітня програма

спеціальність “Середня освіта” (за предметними спеціалізаціями), освітня програма

Починаючи з третього курсу, студенти вiдповiдних спецiальностей здiйснюють пiдготовку за бiльш вузькими спецiалiзацiями:

Освітня програма “Комп’ютерна математика”, спеціалізації:

 • аналіз даних;
 • комп’ютерна математика.

Освітня програма “Комп’ютерна механiка”, спеціалізації:

 • механіка;
 • теоретична та прикладна механiка;
 • механiка суцiльного середовища.

Освітня програма “Математика”, спеціалізації:

 • математичні методи обчислень;
 • захисту інформації і машинне навчання;
 • диференціальні рівняння, динамічні системи та математичні моделі;
 • апроксимація і стохастика;
 • ймовірність, інформація, обробка даних.

Освітня програма “Статистика”, спеціалізації:

 • актуарна та фiнансова математика;
 • комп’ютерна статистика та аналіз даних;
 • математична економiка.

Особи, якi успiшно склали вступнi iспити, але не пройшли за конкурсом на мiсця державного замовлення, зараховуються на навчання на контрактнiй основi.

Студенти мають право вступу до магістратури за всіма спеціальностями (освітніми програмами) механіко-математичного факультету та інших факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка на денну та  заочну форми навчання.

Механіко-математичний факультет здійснює підготовку фахівців ОР Магістр за спеціальностями (освітніми програмами):

 • 111 Математика (освітня програма «Математика») , денна форма  навчання
 • 111 Математика (освітня програма «Актуарна та фінансова математика»), денна форма навчання
 • 111 Математика (освітня програма «Комп’ютерна математика»), денна форма навчання
 • 112 Статистика (освітня програма « Прикладна та теоретична статистика  »), денна форма навчання
 • 113 Прикладна математика (освітня програма « Комп’ютерна механіка »), денна форма навчання
 • 014.04 Середня освіта (Математика) (освітня програма «Математика» ), денна форма навчання

Детальніше тут