Середня освіта (Математика)

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Автомати та мови”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебра і теорія чисел”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчні структури”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгоритми машинного навчання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналіз великих даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Веб-програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання елементарної алгебри та геометрії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані розділи трудового права”

Робоча програма навчальної дисципліни “Візуалізація даних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економетрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Етика та естетика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Іноземна мова”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інтерактивні ділові бізнес-ігри”

Робоча програма навчальної дисципліни “Історія математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комбінаторний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комплексний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Конкретна математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лабораторний практикум з комп’ютерної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Лінійна алгебра й аналітична геометрія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична криптографія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична фізика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз. Функції багатьох змінних”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичний аналіз. Функції однієї змінної”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні методи в економіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Машинний зір”

Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент і маркетинг”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика навчання математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи оптимізації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Навчальна практика із застосування сучасних інформаційних систем та технологій в освітньому процесі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Навчальна практика із сучасних інформаційних систем та технологій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий образ світу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з навичок ефективної презентації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Наукові засади педагогічного процесу в середній школі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогічна практика з методів викладання математики в середній школі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Постквантова криптографія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика з виготовлення та використання засобів наочності з математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практика з організації позаурочної діяльності та роботи класного керівника”

Робоча програма навчальної дисципліни “Практикум з розв’язання олімпіадних задач”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладні програмні продукти”

Робоча програма навчальної дисципліни “Програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Пропедевтична педагогічна практика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Розвиток логічного мислення на уроках математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Розробка програмних продуктів”

Робоча програма навчальної дисципліни “Системний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціально-політичні студії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія складності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Технології розподілених обчислень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Технології створення гіпермедійних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Українська та зарубіжна культура”

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління проектами”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональне програмування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз”

Робоча програма навчальної дисципліни “Цифрові освітні ресурси”