Математика

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Дослідження операцій”

Робоча програма навчальної дисципліни “Філософські проблеми природознавства”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна статистика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Алгебраїчна геометрія і її застосування в криптографії”

Робоча програма навчальної дисципліни “Узагальнені функції та їх застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Нелінійний аналіз та його застосування”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності”

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна та корпоративна етика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Актуарна та фінансова математика”

Робоча програма навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння з частинними похідними”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія наближень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні моделі в природознавстві”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасна топологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математична економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичні основи захисту інформації”

Робоча програма “Переддипломної виробничої практики”

Робоча програма “Асистентської практики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Spline functions and their applications”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітико-геометричні методи аналізу нелінійних диференціальних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітичні методи теорії еволюційних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Вибрані питання теорії операторів. Науковий семінар з математичного аналізу”

Робоча програма навчальної дисципліни “Випадкові процеси в просторах Орлича”

Робоча програма навчальної дисципліни “Гаусові міри в гільбертових просторах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Геометрична теорія груп. Гомологічна алгебра”

Робоча програма навчальної дисципліни “Граничні теореми випадкових процесів. Стохастичні диференціальні рівняння”

Робоча програма навчальної дисципліни “Дифузійні процеси”

Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання в математичній фізиці. Аналітичні та чисельні методи сучасної математичної фізики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Математичне моделювання складних процесів природознавства”

Робоча програма навчальної дисципліни “Матричні задачі”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методи дослідження стійкості розв’язків еволюційних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики та статистики у вищих навчальних закладах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання математики у вищих навчальних закладах”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з алгебри та основ захисту інформації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з диференціальних рівнянь та математичних моделей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з математичного аналізу та динамічних систем”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семінар з обчислювальної математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Науковий семнінар з теорії ймовірностей та математичної статистики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача”

Робоча програма навчальної дисципліни “Процеси ризику та задачі страхової математики”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психологія вищої школи”

Робоча програма навчальної дисципліни “Різницеві методи розв’язання нелінійних крайових задач”

Робоча програма навчальної дисципліни “Різницеві методи розв’язання нелінійних крайових задач (2)”

Робоча програма навчальної дисципліни “Структурна теорія алгебр і груп. Науковий семінар з алгебри та основ захисту інформації”

Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні проблеми стохастичного аналізу та інваріанти множини стохастичних диференціальних рівнянь. Науковий семінар з математичного моделювання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія еволюційних рівнянь”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія моделей”

Робоча програма навчальної дисципліни “Узагальнені процеси дробового броунівського руху. Статистика випадкових процесів. Теорія Марківських процесів. Науковий сем. з теорії ймовірн. та мат. стат”

Робоча програма навчальної дисципліни “Якісні та аналітичні методи дослідження диференціальних рівнянь”