Глибоко сумуємо

Дорогі колеги, з глибоким сумом повідомляємо, що 25 січня 2024 року на 79 році пішов із життя видатний вчений-математик,  всесвітньо відомий спеціаліст із диференціальних рівнянь та теорії нелінійних коливань академік НАН України та АН вищої школи України,  доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України, премій НАН України, багатьох орденів і відзнак,  Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, декан механіко-математичного факультету (1987-2003 рр.), завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (1986-2021 рр.)

 

                     МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ПЕРЕСТЮК

 

Микола Олексійович народився 1 січня 1946 року у багатодітній селянській родині  на Хмельниччині. Після закінчення середньої школи (1963р.) він вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і назавжди пов’язав своє життя із університетом, пройшовши шлях від студента до декана механіко-математичного факультету. Як учений Микола Олексійович формувався і зростав у всесвітньо відомій київській науковій школі з нелінійної механіки Крилова-Боголюбова-Митропольского. Його вчителем був видатний математик сучасності академік НАН України Самойленко А. М. Під його керівництвом Микола Олексійович захистив кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Активна наукова діяльність втілилась у цілу низку результатів світового рівня. Центральне місце у дослідженнях ученого посідали питання теорії імпульсних систем. Видана у 1987 році  монографія «Диференціальні рівняння з імпульсною дією», написана у співавторстві з Самойленком А.М., була  першою у світі монографією, присвяченою систематизованому викладу теорії імпульсних систем. На сьогоднішній день розширений англомовний варіант цієї книги (1995 р.) є дороговказом для світової математичної спільноти, про що свідчать тисячі посилань на неї. 

Наукові результати  Перестюка М.О. втілилися у понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 7 монографій та понад 50 підручників і навчальних посібників. Серед його учнів – 10 докторів та 25 кандидатів наук. 

Багато часу й сил Микола Олексійович  віддавав  науково-організаційній роботі. Він був членом бюро Відділення математики НАН України, членом експертної ради «Математичні науки» Комітету з державних премій з науки і техніки, головою експертної ради з математики і механіки МОН України, членом редколегій кількох математичних журналів, зокрема трьох закордонних (Грузія, Китай, Угорщина). 

Особливу увагу Перестюк М.О. завжди приділяв підвищенню загального рівня математичної освіти у середній школі, підготовці здібних і талановитих юних математиків. Разом із колегами він уклав і видав цілу низку навчальних посібників і збірників задач з елементарної математики. Ці книги для тисяч школярів стали висококваліфікованими помічниками для якісної підготовки до вступу і подальшого успішного навчання у найкращих вищих навчальних закладах країни.

Бажання прийти на допомогу й підтримати всіх, хто потребує цього, було важливою й невід`ємною рисою Миколи Перестюка. 

Усі, хто спілкувався з ним знають, що він був надзвичайно чуйною людиною, інтелігентом у сучасному розумінні цього слова, для якого морально-етичні норми не порожній звук. 

Микола Олексійович Перестюк – представник СПРАВЖНЬОЇ еліти української нації! 

Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, учням, колегам, 

друзям, усім, хто знав і любив Миколу Олексійовича.