Комп’ютерна математика

Інформаційний світ, який нас оточує, щодня створює величезні масиви цифрових даних, які потребують обробки, зберігання та аналізу. В сучасному цифровому суспільстві кожен щодня стикається з досягненнями і проблемами інформатизації життя. З цими та іншими завданнями допомагають справитися спеціалісти різних професій. Але найважливіша і найцінніша частина роботи виконується фахівцями з комп’ютерних наук, тобто наук про обчислення. Це розділ прикладної математики, поява і розвиток якого відбулися лише завдяки фундаментальній математиці. Практично всі розробники перших комп’ютерів були математиками. Тому поява спеціальності «комп’ютерна математика» на механіко-математичному факультеті не є випадковою (додатково). Звичайно,  найпростішим навичкам програмування, достатнім для більшості програмістів, можна навчитися використовуючи мінімум математичних знань. Проте вирости у висококваліфікованого спеціаліста, який володіє широким спектром знань та умінь, без математичної підготовки дуже складно. Не маючи серйозної математичної освіти практично неможливо  стати  кваліфікованим спеціалістом  за такими спеціальностями як «Обробка даних» (Data scientist) (1), «Захист інформації» (Information Security Analist) (3),  «Програмна інженерія» (Software Engineer) (7),  «Комп’ютерні системи» (Computer Systems Analyst) (8) (в дужках вказані позиції цих спеціальностей у відомому світовому рейтингу «Careercast» кращих спеціальностей за 2016 рік, 
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016). Зауважимо, що і традиційні для механіко-математичного факультету спеціальності «Математик». «Статистик» і «Актуарій» займають в цьому рейтингу відповідно 6 місце, 2 місце і 10 місце.

Блок дисциплін