Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Механiко-математичний факультет готує фахiвцiв, котрi впевнено володiють сучасними математичними методами та вмiють їх грамотно застосовувати на практицi. Освiта, здобута на факультетi, дає його випускникам можливiсть широкого вибору мiсця роботи: в академiчних та науково-дослiдних iнститутах, конструкторських бюро, навчальних закладах рiзного рiвня, обчислювальних центрах, комерцiйних та банкiвських структурах, страхових компанiях.

Путівник абітурієнта

Крок 1: Підготовка  документів:

  • одного із сертифікатів ЗНО (номер, пін-код та рік отримання  2020 або 2021); або НМТ (номер, пін-код та рік отримання 2022 або 2023)
  • свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер
  • кольорової фотокартки вступника (3х4 см)
  • фотокопії додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту
  • документа, що посвідчує особу

Крок 2: Реєстрація електронного кабінету

Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.  Початок реєстрації електронних документів – 1 липня 2023 року

Для того щоб краще ознайомитися з порядком створення електронного кабінету, можна переглянути відеоінструкцію для вступників. Вона допоможе зорієнтуватися в процедурі створення електронного кабінету.

Крок 3: Подача електронної заяви

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами здобуття освіти подають заяви в електронній формі, крім
визначених нижче у цьому пункті випадків.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами
вступу до 5 заяв на бюджетні місця та до 20 за всіма
джерелами фінансування

Терміни прийому заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 07 по 18 липня 2023 року: 19 липня – 31 липня 2023 року (до 18:00)

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча.

Установлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити її після подання заяви неможливо.

Заяви у паперовій формі подають вступники лише випадках, визначених ІI, § 3 Правил прийому

Крок 4: Відстежування конкурсу

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників відбувається згідно ІІ, §5 Правил прийому

            Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей і затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті Університету

Крок 5: Ознайомлення зі списками рекомендованих до зарахування

Надання рекомендацій до зарахування відбувається згідно ІІ, §6, Правил прийому

! Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням –  до 05 серпня 2023 року

Крок 6: Виконання вимог для зарахування

             Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування, до 08 серпня 2023 року (до 18:00) року зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення відповідно до умов, описаних у ІI, § 7 Правил прийому

Крок 7: Отримання витяг із наказу про зарахування

Зарахування на навчання за державним замовленням – 10 серпня 2023 року

Крок 8: Отримати дах над головою

Щиро бажаємо, щоб навчання за обраною спеціальністю приносило Вам радість,
упевненість в своїх силах, прагнення до знань і самовдосконалення,
можливість у майбутньому знайти достойну роботу!