Нові спеціальності

Нові спеціальності

111 Математика (Комп’ютерна математика ), денна форми навчання
111 Математика (Комп’ютерна механіка ), денна форма навчання
111 Математика (Математика), денна, заочна форми навчання
112 Статистика (статистика, спеціалізація Комп’ютерна статистика та аналіз даних ), денна форма навчання
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) (Математика) з правом
вступу до магістратури за всіма спеціальностями (освітніми програмами)
механіко-математичного факультету та інших факультетів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, денна, заочна форми
навчання