Книжкова полиця

На цій сторінці будемо формувати список книжок, які можуть бути цікавими та корисними юним математикам:

 • В.А. Вишенський, М.О. Перестюк. Комбінаторика: перші кроки.
  Кам’янець-Подільський, Аксіома, 2010, 324 с.
 • Математичні олімпіадні змагання школярів України 2007-2008 та 2008-2009.
  За редакцією Б.В. Рубльова. Львів, Каменяр, 2010, 549 с.
 • Г. Радемахер, О. Тепліц. Числа і фігури. Тернопіль, Навчальна книга –
  Богдан, 2010, 320 с.
 • Г.П. Бевз. Геометрія чотирикутника. Харків, Основа, 2003, 78 с.
 • А.С. Раухман, Д.Т. Белешко, П.О. Тадеєв. Геометрія чотирикутника.
  Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2010, 152 с.
 • Р.П. Ушаков, Б.І. Хацет. Опуклі функції та нерівності. Харків, Основа,
  2009, 124 с.
 • С.І. Жидков. Теореми Чеви і Менелая: від теорії – до практики. Харків,
  Основа, 2010, 160 с.
 • Г.Б. Філіпповський. Авторська шкільна геометрія. Книга 1 та книга 2.
  Харків, Основа, 2009, 95 с. та 94 с.
 • О. Кукуш. Монотонні послідовності і функції. Навчально-методичний збірник.
  Київ, Шкільний світ, 2007, 125 с.
 • О.Г. Кукуш, Р.П. Ушаков. На допомогу керівникам математичних гуртків.
  Частина 1. Послідовності. Харків, Основа, 2010, 127 с.
 • О.Г. Кукуш, Р.П. Ушаков. На допомогу керівникам математичних гуртків.
  Функції. Планіметрія. Стереометрія. Харків, Основа, 2011, 79 с.
 • Вибрані задачі відкритих математичних олімпіад та фестивалів Рішельєвського ліцею: навч.-метод. посібник / І.М. Мітельман. – Одеса: ТЕС, 2010. – 245с. 
 • Математичні олімпіади школярів України: 2001-2006 рр. / В. М. Лейфура, І. М. Мітельман, В. М. Радченко, В. А. Ясінський. — Львів: Каменяр, 2008.