Для вступників на навчання за освітньо-науковим рівнем “доктор філософії”

2022 рiк

ПРОГРАМИ вcтупного іспиту до аспірантури за спеціальностями:

ПРОГРАМИ вступного додаткового випробування до аспірантури за спеціальностями:

ПРОГРАМА вступного випробування до аспірантури з іноземної мови за спеціальностями 111, 112, 113

ВИМОГИ до дослідницької пропозиції за спеціальностями 111, 112, 113