Для вступників на навчання за освітньо-науковим рівнем “доктор філософії”

ВИМОГИ до дослідницької пропозиції за спеціальностями 111, 112, 113