XII Мiжнародна наукова олiмпiада з математики для студентiв унiверситетiв

Вiтаємо студентiв механiко-математичного факультету КНУ iм. Т.Шевченка Ярослава Журбу (3 курс) та Миколу Матвiйчука (4 курс) iз вдалим виступом на 12-й Мiжнароднiй науковiй олiмпiадi з математики для студентiв унiверситетiв, що проходила 11-13 липня 2007 р. в м.Тегеранi (Iсламська Республiка Iран).
В нелегкiй боротьбi Ярослав здобув бронзову медаль, а Микола – срiбну. Вони виступали у складi збiрної команди України, сформованої Мiнiстерством освiти i науки за результатами Всеукраїнської олiмпiади з математики для студентiв унiверситетiв у Львовi та минулорiчної мiжнародної олiмпiади. Iншi члени команди України отримали такi результати:
О.Рибак (НТУУ “КПI”) – золота медаль,
А.Луньов (Донецький нацiональний унiверситет) – срiбна медаль,
Д.Скороходов (Днiпропетровський нацiональний унiверситет) – бронзова медаль.
Такий вдалий виступ українських студентiв забезпечив командi України друге мiсце в командному залiку пiсля господарiв – команди Iрану, третю позицiю посiла команда Китаю. Також до складу української делегацiї входили науковий керiвник – асистент кафедри математичного аналiзу КНУ iм. Т.Шевченка Д.Ю. Мiтiн та керiвник – завсектором Iнституту iнновацiйних технологiй та змiсту освiти МОН України Н.В.Журавльова.
Докладнiше про результати олiмпiади можна дiзнатись на офiцiйному сайтi олiмпiади (англiйською). Умови задач можна переглянути на форумi lib.mexmat.ru (росiйською). Команду України прийняв та привiтав з успiхами Надзвичайний та Повноважний Посол України в Iсламськiй Республiцi Iран пан I.Б.Логiнов, замiтку про виступ українських студентiв розмiщено на сайтi посольства.