Освітня програма «Прикладна та теоретична статистика»

Спеціалізація: “Комп’ютерна статистика та аналіз даних”.

Аналітик даних (data analyst) – професія, що набула популярності із розвитком інформаційних технологій, накопиченням великих обсягів статистичних даних, які вимагають спеціальних методів обробки. Спеціаліст з аналізу даних повинен поєднувати володіння сучасними методами комп’ютерної обробки інформації із хорошим знанням теоретичних основ математичної статистики. Його мета – не тільки виявити приховані закономірності у наявних наборах даних, але і вміти обґрунтовано висунути та перевірити гіпотези про досліджувані явища, спрогнозувати їх подальший розвиток, допомогти замовникам у прийнятті рішень.
Постійне зростання потреби у збиранні й оцінюванні величезних обсягів даних породжує високий попит на спеціалістів зі статистичного аналізу даних. Недаремно цю професію називають найперспективнішою професією 21 століття.

У рамках спеціалізації будуть прочитані такі навчальні курси:

  • Комп’ютерна статистика (Computer statistics) – знайомство з сучасними комп’ютерними технологіями аналізу даних та статистики.
  • Статистичні алгоритми навчання (Machine learning) – вступ до сучасних методів класифікації, прогнозування, машинної обробки мови та розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж, дерев прийняття рішень, алгоритмів ансамблювання та інших технологій штучного інтелекту.
  • Часові ряди (Time series) – аналіз даних з часовою та просторовою залежністю, сучасні техніки статистичного прогнозування
  • Статистичний аналіз багатовимірних даних (Big data) – методи виявлення статистичних зв’язків та залежностей, створення та перевірка моделей досліджуваних явищ на основі великих обсягів багатосторонньої інформації: дослідницький факторний аналіз, зниження вимірності, кластерний аналіз, багатовимірне шкалування, підтверджувальний факторний аналіз, графічні статистичні методи та моделі.
  • Чисельні методи у статистиці (Statistical computations) – ефективні сучасні методи та алгоритми обчислень у статистиці.
  • Непараметрична статистика (Nonparametric statistics) – наука та мистецтво побудови і підгонки математичних моделей статистичних даних на основі мінімальних апріорних припущень.
  • Вибіркові обстеження (Survey sampling) – як правильно проводити відбір та аналізувати дані при проведенні статистичних обстежень та як обробляти дані, що містять невибіркові похибки.

Окрім здобуття ґрунтовної теоретичної бази, наші студенти набувають реальні навички із прикладної статистики, математики і комп’ютерного програмування. Інтенсивні курси статистичного моделювання і прогнозування забезпечують підготовку спеціалістів із науки аналізування даних на найвищому міжнародному рівні.