XXVIII Всеукраїнська заочна математична олімпіада “5-12”

Увага! Олімпіаду продовжено. Розв’язання задач можна надсилати до 5 квітня
2024 року (за поштовим штемпелем) на адресу

01601 МСП, Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
механіко-математичний факультет, кафедра математичного аналізу,
“Олімпіада 5-12”

або у відсканованому вигляді на електронну адресу olymp5-12@ukr.net.

Підсумки олімпіади буде підведено наприкінці квітня на сайті www.mechmat.knu.ua.

Умови задач (pdf)