Спеціальний випуск Австрійського статистичного журналу за участю науковців університету

Опубліковано спеціальний випуск Австрійського статистичного журналу ( Austrian Journal of Statistics ), присвячений сучасним досягненням українських учених у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Назва випуску “Recent Trends in Probability and Statistics in Ukraine”. Журнал видається Австрійським статистичним товариством, індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Випуск було підготовлено за ініціативою головного редактора Австрійського статистичного журналу професора Маттіаса Темпла, як прояв солідарності з Україною в цей важкий час, та як висловлення підтримки українським ученим.

Організаторами випуску, як запрошені редактори, виступили співробітники університету: доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Маратович Іксанов (завідувач кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики) та доктор фізико-математичних наук Людмила Михайлівна Сахно (провідний науковий співробітник кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету).

Випуск є результатом співпраці двох факультетів, представлених запрошеними редакторами та головного редактора журналу професора Маттіаса Темпла, Університет прикладних наук і мистецтв Північно-Західної Швейцарії ( Prof. Dr. Matthias Templ , University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland).

Серед іншої підтримки українським ученим, що надається зараз зарубіжними установами та організаціями, ми вважаємо дуже важливим прояв такої унікальної підтримки, як публікація спеціального випуску наукового журналу Austrian Journal of Statistics, присвяченого здобуткам українських науковців. Випуск презентує сучасні дослідження школи з теорії ймовірностей та математичної статистики КНУ. Зокрема, молоді науковці та аспіранти університету мали нагоду публікації своїх результатів. Загалом співаторами статей є 11 співробітників університету, 5 аспірантів та 1 студент-магістр. Випуск також містить статті науковців Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та Київської школи економіки.

Висловлюємо щиру вдячність професору Маттіасу Темплу за його підтримку та організацію цього випуску.

Вітаємо із публікацією у випуску співробітників механіко-математичного факультету: Г.Верьовкіну, В.Голомозого, К.Ральченка, Л.Сахно, С.Шкляра, Р.Ямненка, аспірантів факультету Д.Тихоненка та М.Яковлєва, студентку-магістра О.Москанову.

Ознайомитись із випуском можна за посиланням
https://www.ajs.or.at/index.php/ajs/issue/view/112